Haberler

Dünya Genelinde Yakıt Değişimi – Küresel Sülfür Limiti

 

Değerli Müşterilerimiz,

2008 yılının Ekim ayında, uluslararası taşımacılıkta sülfür dioksit salınımını kısıtlamak ve küresel bir kota belirlemek amacıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından kabul edilen regülasyonlar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren tüm maddeleriyle yürürlüğe girecektir.

Sülfür dioksit gazının insan ve hayvan solunum sistemi için tehlike teşkil etmesi sebebiyle uluslararası komite, sülfür dioksit salınımının kısıtlanması konusundaki çabalarını arttırarak sürdürmektedir. Bu kapsamda taşımacılık ve gemi faaliyetleri 2008 yılından beri süreç içinde ele alınmaktadır.

Uluslararası Denizcilik Örgütü, deniz yakıtlarında izin verilen maksimum sülfür gazı miktarını devamlı olarak azaltmaktadır. İlgili kısıtlamalara ek olarak Örgüt, daha sıkı denetime tabi alanlar kurmuş; bu alanlara Emisyon Kontrol Alanları adını vermiştir.

Aşağıdaki grafikte Emisyon Kontrol Alanları’nın haritası gösterilmektedir:
           
 
Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından deniz yakıtlarındaki Sülfür miktarına ilişkin getirilen kotalar aşağıda gösterilmiştir:
 
Emisyon Kontrol Alanı Haricinde Emisyon Kontrol Alanı Dahilinde
1 Ocak 2012 öncesi %4.50 m/m 1 Temmuz 2010 öncesi %1.50 m/m
1 Ocak 2012 itibariyle %3.50 m/m 1 Temmuz 2010 itibariyle %1.00 m/m
1 Ocak 2020 itibariyle %0.50 m/m 1 Ocak 2015 itibariyle %0.10 m/m
 
Uluslararası denizcilik piyasası bir senede yaklaşık olarak 300 milyon ton yakıt tüketmektedir. Tüketilen yakıtın üçte ikisi bilindiği üzere ağır yakıt kategorisindedir. 1 Ocak 2020 itibariyle ilgili yakıt türü, bileşenlerinde %0.50’den fazla Sülfür barındıramayacak ya da emisyona tabi tutulacaktır.

DFDS ve gemicilik sektöründe faaliyet gösteren diğer firmalar yukarıda bahsedilen yeni düzenlemelere bağlı olarak birden fazla seçeneğe sahiptir:
  1. Fuel oil olarak bilinen ve yüksek oranda Sülfür içeren denizcilik yakıtının kullanımının devamı. Buna bağlı olarak ciddi miktarlarda yatırım maliyeti gerektiren ve gemilerde geniş kapsamlı değişiklik yaratan Dışatım Gaz Temizleme sisteminin, diğer adıyla Scrubber, kurulması
  2. Maliyeti birim ton başına yaklaşık %50 oranında fazla olan ve düşük Sülfür miktarı içeren gazoil kullanılması (belirli gemiler için planlanmaktadır)
  3. IMO kurallarına uygun ve geleneksel yakıttan %30-40 oranında pahalı olacağı öngörülen %0.50 Sülfür bileşenli yakıt satın alınması
DFDS, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm gemilerine Scrubber yatırımı yapma kararı almıştır. Karara bağlı olarak tüm gemilerimize 2019-2020 yılları içerisinde Scrubber takılması tamamlanacaktır.
Yukarıda bahsi geçen seçeneklerden herhangi birinin uygulanması tüm taşıma hatlarında ek maliyetler yaratmaktadır ve bu yatırım ve işletme maliyetlerinin kayda değer olacağını belirtmek isteriz.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.
 
Saygılarımızla,
DFDS Akdeniz İş Birimi

 

 

  Geri Dön
07.10.2019 / Paylaş